Bayard Revistas utiliza cookies propias y de terceros para el análisis de navegación, y realización de perfiles de usuario. M&aoacute;s información

Seguir Navegando
x
Revistas en castellano
Revistas en catalán
Para aprender inglés
English magazines
Magazines en français Bayard
Magazines en français Milan
Renueva aquí tu revista
Nuestras garantías
Satisfacción o reembolso
Envío a domicilio
Tu primera revista llegará en 25 días.
Sistema de pago seguro
Atención telefónica personal
902 411 411
Lun-jue: 9h-14h y 15h-17:45h. Vie: 9h-14h
Sistemas de pago
Pago on line
Domiciliación bancaria
Quiénes somos
El Grupo Bayard en el mundo
Contacto
Contacta con nosotros
Avís legal Bayard-revistas.com
TITULAR DEL LLOC WEB
DENOMINACIÓ SOCIAL: BAYARD REVISTAS S.A.
CIF: A78874054
DOMICILI SOCIAL: CALLE ALCALA 261-265, 1 EDIF. 4, 28027, MADRID
CONTACTE:
Telèfon: 914057010
Correu electrònic: suscripciones@bayard-revistas.com
DADES D’INSCRIPCIÓ AL REGISTRE MERCANTIL:
Tom: 12023 Llibre:
Foli: 58 Secc.:
Full: M-189229
Condicions de compra
1. Acceptació de les condicions generals de contractació
La utilització o contractació dels productes i/o serveis oferts a www.bayard-revistas.com implica l’acceptació de les condicions generals de compra següents. Les compres fetes en aquest lloc web queden sotmeses a la normativa vigent.
2. Preus i ports
2.1 Els preus dels serveis o productes mostrats a www.bayard-revistas.com inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA). Si pertanyeu a una empresa ubicada en un país de la Unió Europea, faciliteu-nos el vostre número d’IVA i nosaltres us emetrem una factura exempta d’aquest impost.
2.2 Les despeses d'enviament són gratuïtes
2.3 En cas de producte defectuós, el venedor cal que, segons escaigui, el repari, substitueixi, en rebaixi el preu o resolgui el contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari. El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament. El consumidor i usuari ha d’informar el venedor de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des que n’hagi tingut coneixement.
2.4. El subscriptor pot sol•licitar la cancel•lació de la seva subscripció en qualsevol moment, i Bayard Revistas, SA, garanteix la devolució de l’import corresponent al material no enviat. Així mateix, Bayard Revistas, SA, es compromet a reposar el material no rebut pel subscriptor quan aquest ho notifiqui.
2.5. El lliurament es farà per missatgeria i el termini dependrà de la periodicitat de la revista.
3. Contrareemborsament
Les formes de pagament admeses són: PayPal, targeta de crèdit, dèbit i domiciliació bancària.
Bayard Revistas, SA, té contractada la tramitació dels vostres pagaments per visa amb l’empresa INGENICO, i aquesta companyia garanteix la seguretat de les vostres dades de subscriptor.
Segons la Llei ministerial de comerç electrònic 34/2002 qualsevol compra cursada i confirmada mitjançant Internet ha de ser acceptada després d’haver estat enviada. En el cas que la comanda sigui rebutjada o tornada, ens posarem en contacte i haureu de pagar-ne l’import més les despeses de devolució.
Ingenico
4. Condicions d’ús
4.1 Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització del lloc web www.bayard-revistas.com que Bayard Revistas, SA, posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet a fi de proporcionar informació sobre els seus productes, serveis i preus. L’accés a aquest n’implica l’acceptació sense reserves.
4.2 S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la web només i exclusivament si es fa amb l’ànim exclusiu d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Se’n prohibeix expressament la utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació pública.
4.3 La totalitat d’aquesta pàgina web (textos, fotografies, logotips, botons, arxius, combinacions de colors, estructura i presentació dels seus continguts) es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel•lectual i industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta pàgina web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de Bayard Revistas, SA.
4.4 Bayard Revistas, SA, es reserva el dret a modificar l’oferta comercial del lloc web en qualsevol moment i de mantenir-ne el contingut actualitzat sense obligar-se a assegurar-ne una actualització plena.
4.5 Bayard Revistas, SA, no assegura la inexistència d’interrupcions o errors a l’accés a la pàgina web, tot i que desenvoluparà els seus màxims esforços per evitar-los.
4.6 Tant l’accés a aquesta pàgina web com l’ús que es pugui fer de la informació que conté és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho fa. Bayard Revistas, SA, no respon de cap conseqüència, dany o perjudici que pugui derivar d’aquest accés o ús de la informació continguda en la pàgina web.
4.7 Bayard Revistas, SA, no assumeix cap responsabilitat derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència a la pàgina web www.bayard-revistas.com, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol mena causats a l’usuari.
5. Obligacions de l’usuari i/o client
5.1 L’usuari i/o client de www.bayard-revistas.com es compromet en tot moment a facilitar informació veraç sobre les dades sol•licitades en els diferents formularis i/o sol•licituds d’informació o compra.
5.2 En el supòsit de la venda o comercialització de productes del nostre lloc web que requereixin que el comprador tingui una determinada edat segons la legislació vigent del seu país d’origen, el comprador manifesta que compleix aquest requisit per formalitzar-ne la compra.
5.3 El client disposarà de set dies hàbils per exercir el seu dret de desistiment sobre la seva compra, és a dir, la devolució de l’article, sense necessitat de justificar la seva decisió i sense penalització de cap mena. Per sol·licitar el seu dret a desistiment pot fer-ho a través del nostre formulari de desistiment, mitjançant el correu electrònic suscripciones@bayard-revistas.com o al nostre telèfon 902 411 411 / 91 405 70 49
6. Descripció dels productes i serveis
6.1. Els articles exposats a www.bayard-revistas.com estan disponibles per a la seva venda fins a fi d’existències.
6.2 Les ofertes estan degudament marcades i identificades com a tals. El seu termini de validesa té efectivitat mentre surten a la seva pantalla. Les ofertes poden ser modificades o cancel•lades sense avís previ.
6.3 La responsabilitat civil de www.bayard-revistas.com pels productes subministrats queda limitada a l’import d’aquests; l’usuari o consumidor renuncia a reclamar qualsevol responsabilitat per qualsevol altre concepte en cas d’insatisfacció dels productes adquirits en aquesta pàgina web.
6.4 L’empresa Bayard Revistas, SA, no està obligada a indemnitzar l’usuari o tercers per les conseqüències de l’ús dels seus productes, ja siguin danys directes o indirectes, accidents patits per persones, desperfectes en màquines i/o materials, danys als béns aliens al producte o pèrdues de benefici.
6.5 T'enviarem el regal que correspon a la revista que has triat. En cas de final d'existències, t'enviarem un regal similar.
7. Modificació de les condicions generals
Bayard Revistas, SA, pot modificar les condicions generals notificant-ho als clients amb antelació suficient, a fi de millorar els serveis i productes oferts a través de www.bayard-revistas.com. Mitjançant la modificació de les condicions generals exposades a la pàgina Web de www.bayard-revistas.com s’entén per complert el deure de notificació.
8. Legislació aplicable i jurisdicció competent
La nostra entitat es troba adherida a Confianza Online (associació sense ànim de lucre), inscrita en el Registre Nacional d’Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594400, CIF G85804011, carrer Castelló 24, esc. 1 2° izq., 28001 Madrid (Espanya), telèfon (+34) 91 309 13 47 i fax (+34) 91 402 83 39 (www.confianzaonline.es).
Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que disposa la Llei de resolució alternativa de litigis, informem els consumidors que, com a entitat adherida i en els termes del Codi Ètic, els usuaris poden acudir a Confianza Online per a la resolució alternativa d’eventuals controvèrsies (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Si aquestes es refereixen a transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades quan estiguin relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confianza Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital o sobre protecció de dades relacionada amb aquest àmbit, seran sotmeses al Jurat de la Publicitat d’AUTOCONTROL.
A més, et recordem que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
Consulti aquí la Política de Privadesa i Cookies de bayard-revistas.com